Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelyssä. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytössä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

  • Helppokäyttöisten ja turvallisten palveluiden toimittamiseen
  • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
  • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
  • Asiakaspalveluiden ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterin pitäjä ja sen yhteystiedot:

Power Competence Oy
Y-tunnus 2356859-8
PL 102
33101 Tampere

Tietosuojavastaava: Toimitusjohtaja Pauli Vuorio, puh. 050 5708163

Rekisterien nimet:

Power Competence Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Power Competence Oy:n asiakasrekisteri (tämä on osa edellistä)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja
analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin,
liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä
markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja
asiakasviestintään, joita toteutetaan myös sähköisesti
ja kohdennettuna.

Rekisterin
sisältämät tiedot:

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja: Nimi, asiakasnumero, IP-numero,
sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
arvo tai ammatti. Rekisterin tietosisältö voi olla näistä
yksi tai useampi tieto.

Tietolähteet:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti
henkilöltä itseltään, erilaisista palveluista,
joita henkilö käyttää sekä erilaisten
markkinointitoimenpiteiden kuten arpajaisten ja kilpailuiden sekä
tapahtumien yhteydessä.

Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muista lain sallimista lähteistä.

Tietojen luovuttaminen:

Tietoja voidaan luovuttaa muihin Power Competence Oy:n henkilörekistereihin,
kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta
EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä tai
käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, lukuun ottamatta
sähköpostiosoitteita, joita voidaan siirtää
MailChimp-uutiskirjeohjelmiston Yhdysvalloissa sijaitseville
palvelimille EU-U.S. Privacy Shield -sertifikoinnin mukaisesti.

Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu:

Kirjanpidon osalta henkilötietoja käsitellään
kirjanpito-ohjelmiston toimittajan omalla palvelimella, joka
sijaitsee Suomessa. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin
teknisin keinoin vahvasti suojattuja. Kirjanpidossa olevien tietojen
käsittelystä on tehty kirjallinen sopimus Tili Minetti Oy:n
kanssa.

Henkilötietojen säilytysaika:

Asiakkuustiedot säilytetään lain salliman ajan. Jos asiakas on
suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia, jonka perusteella
hän on samalla tilannut uutiskirjeen tai muun
markkinointiviestinnän vastaanottamisen palvelun henkilötiedot
säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa.
Asiakkuustietoja kirjanpidon osalta säilytetään
kirjanpitoaineistoja koskevan kirjanpitolain mukaisesti.

Rekisterin tiedotustavat:

Palvelusopimuksemme sisältää kohdan, jossa kerrotaan asiakassuhteen aikana
kerättävien henkilötietojen lisäämisestä
asiakasrekisteriimme. Tietosuojaseloste on nähtävissä
Power Competence Oy:n omistamilla ja hallinnoimilla sivuilla.

Rekisterin suojaus:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin
keinoin suojattuja. Salasanat vaihdetaan säännöllisesti.
Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsee
lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi
vain tietosuojavastaava ja tarvittaessa erikseen nimetyt henkilöt
siinä tapauksessa, että heillä on erikseen tehty
kirjallinen sopimus. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä
on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin
tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Pääsy rekisteriin:

Pauli Vuorio,
toimitusjohtaja
pauli.vuorio@powercompetence.fi

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa:

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla tietosuojavastaavalle. Tiedot
luovutetaan tarkistussoiton jälkeen henkilön antamaan
sähköpostiosoitteeseen. Tietojen muutokset käsitellään
sähköpostin välityksellä. Tietojen kokonaan
poisto voidaan sopia muutoinkin, mikäli henkilö on
varmennettu varmuudella muulla tavoin. Mikäli henkilö ei
voida varmentaa tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Power Competence Oy,
PL 102, 33101 Tampere.

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:

Power Competence Oy / Tietosuojavastaava tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta
tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä.
Ilmoitamme asiasta muun muassa sähköpostitse sekä
kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme
oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.