Käyttäjä hyväksyy tämän
tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä kotisivujamme.

1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA
KERÄTÄÄN?

Keräämme käyttäjästä
tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Henkiötietoja ei tallenneta
kotisivulle vaan välitetään kotisivulla olevien lomakkeiden
välityksellä Power Competence Oy:n sähköpostiosoitteeseen.
Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
näkyvät verkkolomakkeissa. Yksilöityjä tietoja ovat esim.
henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen
viestin sisältö, käyttäjän IP-osoite, käyttäjän User Agent
(UA) tiedot selaimesta, viestin lähetysaika ja päivämäärä.

Tämän lisäksi sivustolla
kerätään anonyymejä tietoja verkkoanalytiikkaa varten
Netmonitor-palvelulla. Palvelun käytöstä havainnoituja tietoja
ovat esim. käyttö- ja selaustiedot, sivu/sivut joiden välillä
käyttäjä liikkuu, laitteen malli, tiedonkeruun kanava
(internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio,
IP-osoite, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja
käyttöjärjestelmä.

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJANI
KERÄTÄÄN?

Pääasiallisesti henkilötiedot
kerätään käyttäjältä itseltään.

3. MIHIN TARKOITUKSEEN
TIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Käsittelemme kerättyjä tietoja
pääosin seuraaviin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

Palvelun kehittäminen

Palvelun asiakaspalvelu

Mahdollisten väärinkäytösten
havainnointi ja estäminen

4. MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Lomaketietoja ei tallenneta
erillisiin tietovarastoihin tai rekistereihin, vaan ne säilytetään
tarpeellisen ajan sähköpostilaatikoissa.

Netmonitor-palvelulla kerätyt
tiedot säilytetään Netmonitor-työkalussa. Netmonitor -palvelun
tiedot kerätään anonyymisti, eikä niitä yksilöidä
henkilöihin/henkilöön.

5. KUINKA KAUAN TIETOJANI
SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme käyttäjän
yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan
lainsäädännön mukaisesti.

6. KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI?

Tietojen käsittely tapahtuu
sivuston omistajan Power Competence Oy:n toimesta, voimassaolevan
henkilötietolain mukaisesti. Power Competence Oy pidättää
oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle
osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja
muutoin asianmukaisesti.

Power Competence Oy ei siirrä
tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muilta osin henkilötietojen
käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä
tavalla.

7. LUOVUTETAANKO TIETOJANI
KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Emme myy, vuokraa tai luovuta
käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme kuitenkin luovuttaa
käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden
tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin
voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

8. MITEN TIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä
ja sisäisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi
oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta
oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa
palomuurit, salaustekniikat, turvalliset tilat, turvalliset
salasanat, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön
ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOLLA EVÄSTEITÄ?

Voimme kerätä käyttäjän
päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja
muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen
tietovaraston avulla esim. Netmonitor tai Google Analytic -palvelun
tilastointia varten.

10. MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA
MINULLA ON VAIKUTTAA?

Käyttäjällä on oikeus
tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi
tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Power Competence Oy:n
. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Käyttäjällä on mahdollisuus
estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia
selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset
evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei
lopeta mahdollista tiedon keruuta